fbpx

Här samlar vi korta artiklar med sammanfattning och länkar till intressanta och relevanta studier.

Fokuserad stötvåg påskyndar läkning efter korsbandsoperation

Den här randomiserade studien från 2023 undersökte hur fokuserad stötvågsbehandling efter en korsbandsoperation påverkade tiden för återgång till aktivitet och undersökte även kvaliteten på det nya korsbandet med MR. Studien gick till så att 65 deltagare som var planerade för...

PRP har minst 5 års skyddande effekt på brosk vid artros

Den här högkvalitativa studien från 2022 undersökte långtidseffekterna av PRP jämfört med saltlösning på knäartros. Studien gick till så att 610 deltagare delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick tre injektioner med PRP i knäleden medan den andra...