turkos bakgrund

PRP

PLATELET-RICH PLASMA

PRP är en modern behandlingsmetod som sätter igång en kraftig och långvarig läkningsprocess i den skadade kroppsdelen.

Artros, Idrottsskador och akuta eller kroniska sentillstånd är exempel på tillstånd som effektivt behandlas med PRP.

PRP kan också hjälpa patienter där konservativ behandling inte hjälper. Det kan även vara ett bra alternativ när rehabilitering efter operation inte ger tillräckliga resultat.

a person getting an ultrasound-guided platelet-rich plasma injection of the knee

PRP eller Platelet Rich Plasma är en behandlingsmetod där man använder kroppens egna läkande beståndsdelar. Ett litet blodprov centrifugeras för att få fram plasma med hög koncentration av blodplättar (trombocyter). Med blodplättarna följer bland annat tillväxtfaktorer och cytokiner vilket är det som behövs för att bygga upp trasig vävnad och reglera inflammation. Denna koncentrerade blandning injiceras där den behövs för att ge en kraftfull boost till kroppen egna läkningsförmåga.

PRP kan fungera bra för en rad olika besvär. Har du har provat konservativ behandling, som t.ex. rehabilitering eller stötvågsbehandling men det inte fungerat?  Nästa steg är då traditionellt att operera men här är PRP-injektionsbehandling idealisk.

PRP används också i stor utsträckning inom idrottsmedicin. Det kan påskynda både återhämtning och återgång till aktivitet.

OLIKA SÄTT ATT BEHANDLA MED PRP

Hos oss använder vi oss av två olika system från Arthrex, ACP och ACP Max. De är båda väldigt effektiva men passar till olika typer av besvär.

ACP passar bäst för senskador och andra besvär som inte är kopplade direkt till en led. Koncentrationen av blodplättar är något mindre än vid ACP Max. Oftast krävs 3-5 behandlingar för att få maximal effekt.

Som en av de första och enda klinikerna i Europa är vi glada att kunna erbjuda ACP Max till våra patienter. ACP Max har en högre koncentration av blodplättar och används vid alla tillstånd där injektionen av PRP sker in i en led. Ofta räcker det med endast en injektion för att få full effekt.

Det forskas mycket på effekten av PRP och på vilken koncentration som ger bäst resultat vid olika besvär. Vi följer utvecklingen noggrant för att kunna erbjuda den bästa och mest effektiva behandlingen.

Vi på Evokliniken diskuterar gärna möjligheten till PRP-behandling med dig.

SENPROBLEM:

 • Tennis/golfarmbåge
 • Subacromial impingement – besvär i axeln, ont att lyfta med
  armar
 • Partiell ruptur av Rotatorcuffen
 • Förstärkning av reparationer av rotatorcuff

LEDPROBLEM:

 • Artros
 • Smärta och stelhet från leddegeneration
 • Broskdefekter
 • Patienter som kanske vill skjuta upp eller undvika ledplastik
 • Patienter som kanske inte är lämpliga för ledplastik

Vanliga frågor och svar

VAD ÄR PRP?

PRP eller Platelet Rich Plasma är en behandlingsmetod där man använder kroppens egna läkande beståndsdelar för att hjälpa leder, muskler och senor att läkare snabbare. De beståndsdelar som är ansvariga för läkning och inflammationsreglering, trombocyterna (blodplättarna), utvinns ur ett blodprov och injiceras sedan där dom behövs.

HUR GÅR EN BEHANDLING TILL?

Ett blodprov på 15 ml tas från en ven i armen. Sedan centrifugeras blodet för att separera plasman som innehåller blodplättarna från de röda och vita blodkropparna. Till sist injiceras plasman med blodplättarna i den skadade leden, senan eller muskeln.

HUR MÅNGA BEHANDLINGAR BEHÖVS?

För de flesta räcker 1-5 behandlingar med 1-2 veckor emellan. Ibland kan en så kallad booster-dos behövas efter ca 6 mån. Detta skiljer mellan olika skador och vi sätter en individuell behandlingsplan tillsammans med dig under den inledande konsultationen.

VAD ÄR SKILLNADEN PÅ ACP OCH ACP MAX?

ACP Max har en högre koncentration av blodplättar än ACP. Den senaste forskningen har visat att det ger snabbare effekt och att det krävs färre behandlingar vid behandling av ledbesvär som exempelvis artros. Ofta räcker det med en injektion för att nå full effekt. I dagsläget krävs fler studier för att mäta effekten över längre tid än ett år. Enligt forskningsläget just nu rekommenderar vi en injektion med ACP Max per år vid artros.

VAD KAN MAN FÖRVÄNTA SIG FÖR RESULTAT?

De flesta känner symtomlindring redan efter första behandlingen men det skiljer också mellan vilken skada och grad av skada.

HUR LÄNGE VARAR EFFEKTEN AV BEHANDLINGEN?

För muskel-och senskador är förhoppningen och målet att få strukturen att läka. 
För artros tyder forskningen på att resultatet av en behandlingsserie håller mellan 1-5 år. 
Behandlingen kan upprepas så ofta som det behövs för att hålla artrosen under kontroll.

VILKA BIVERKNINGAR FÖREKOMMER?

Vid injektion i led, dvs vid artros eller ledbesvär, förekommer mycket få biverkningar. 
Vid injektion i senor kan en viss ömhet i 1-2 dygn förekomma. 
Ibland kan man få lite blåmärke kring injektionsstället. 

VARFÖR SKA JAG VÄLJA PRP ISTÄLLET FÖR KORTISON?

Senaste årens forskning visar att kortisoninjektioner kan ha en negativ effekt på artrosutveckling och senskador över tid. Kortison ger ofta en snabb effekt på symtomen de första veckorna men vid långtidsuppföljningar på över tre månader ses istället negativa effekter. PRP är 100% kroppseget och bryter inte ner din vävnad, det hjälper till att bygga upp den! Eftersom inget konstgjort tillförs finns inga risker för allergiska reaktioner.

turkos bakgrund