fbpx
Biologisk BehandlingPRP: Platelet-Rich Plasma

PRP är en modern behandlingsmetod som sätter igång en kraftig och långvarig läkningsprocess i den skadade kroppsdelen.

Artros, Idrottsskador och akuta eller kroniska sentillstånd är exempel på tillstånd som effektivt behandlas med PRP.

PRP kan också hjälpa patienter där konservativ behandling inte hjälper. Det kan även vara ett bra alternativ när rehabilitering efter operation inte ger tillräckliga resultat.

InjektionsbehandlingPRP-behandling

PRP eller Platelet Rich Plasma är en behandlingsmetod där man använder kroppens egna läkande beståndsdelar. Ett litet blodprov centrifugeras för att få fram plasma med hög koncentration av blodplättar (trombocyter). Med blodplättarna följer bland annat tillväxtfaktorer och cytokiner vilket är det som behövs för att bygga upp trasig vävnad och reglera inflammation. Denna koncentrerade blandning injiceras där den behövs för att ge en kraftfull boost till kroppen egna läkningsförmåga.

PRP kan fungera bra för en rad olika besvär. Har du har provat konservativ behandling, som t.ex. rehabilitering eller stötvågsbehandling men det inte fungerat?  Nästa steg är då traditionellt att operera men här är PRP-injektionsbehandling idealisk.

PRP används också i stor utsträckning inom idrottsmedicin. Det kan påskynda både återhämtning och återgång till aktivitet.

Vi på Evokliniken diskuterar gärna möjligheten till PRP-behandling med dig.

Senproblem:

 • Tennis/golfarmbåge
 • Subacromial impingement – besvär i axeln, ont att lyfta med
  armar
 • Partiell ruptur av Rotatorcuffen
 • Förstärkning av reparationer av rotatorcuff

Ledproblem:

 • Artros
 • Smärta och stelhet från leddegeneration
 • Broskdefekter
 • Patienter som kanske vill skjuta upp eller undvika ledplastik
 • Patienter som kanske inte är lämpliga för ledplastik

 

PRIS
Konsultation: 950 kr
PRP-injektion: 3690 kr
Hyaluronsyra: 2690 kr
Kombinationsbehandling: 4690 kr

Boka Konsultation
Vanliga frågor och svar

PRP eller Platelet Rich Plasma är en behandlingsmetod där man använder kroppens egna läkande beståndsdelar för att hjälpa leder, muskler och senor att läkare snabbare. De beståndsdelar som är ansvariga för läkning och inflammationsreglering, trombocyterna (blodplättarna), utvinns ur ett blodprov och injiceras sedan där dom behövs.

Ett blodprov på 15 ml tas från en ven i armen. Sedan centrifugeras blodet för att separera plasman som innehåller blodplättarna från de röda och vita blodkropparna. Till sist injiceras plasman med blodplättarna i den skadade leden, senan eller muskeln.

För de flesta räcker 1-5 behandlingar med 1-2 veckor emellan. Ibland kan en så kallad booster-dos behövas efter ca 6 mån. Detta skiljer mellan olika skador och vi sätter en individuell behandlingsplan tillsammans med dig under den inledande konsultationen.

De flesta känner symtomlindring redan efter första behandlingen men det skiljer också mellan vilken skada och grad av skada.

För muskel-och senskador är förhoppningen och målet att få strukturen att läka. 

För artros tyder forskningen på att resultatet av en behandlingsserie håller mellan 1-5 år. 

Behandlingen kan upprepas så ofta som det behövs för att hålla artrosen under kontroll.

Vid injektion i led, dvs vid artros eller ledbesvär, förekommer mycket få biverkningar. 

Vid injektion i senor kan en viss ömhet i 1-2 dygn förekomma. 

Ibland kan man få lite blåmärke kring injektionsstället. 

Senaste årens forskning visar att kortisoninjektioner kan ha en negativ effekt på artrosutveckling och senskador över tid. Kortison ger ofta en snabb effekt på symtomen de första veckorna men vid långtidsuppföljningar på över tre månader ses istället negativa effekter. PRP är 100% kroppseget och bryter inte ner din vävnad, det hjälper till att bygga upp den! Eftersom inget konstgjort tillförs finns inga risker för allergiska reaktioner.