Den här högkvalitativa studien från 2022 undersökte långtidseffekterna av PRP jämfört med saltlösning på knäartros.

Studien gick till så att 610 deltagare delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick tre injektioner med PRP i knäleden medan den andra fick tre injektioner med saltlösning som placebo. Studien var dubbelblindad vilket innebär att varken patient eller behandlare visste om det som injicerades var PRP eller placebo. Patienterna följdes sedan i fem år.
PRP-gruppen hade tydligt minskad smärta och förbättrad funktion jämfört med placebogruppen vid alla mätpunkter (6, 12, 24 och 60 månader).

Innan behandlingen påbörjades och efter 6 månader tog man prover på ledvätskan i det drabbade knät och mätte mängden inflammationsämnen. I PRP-gruppen hade dessa ämnen minskat kraftigt efter 6 månader.

Artros är en progressiv sjukdom vilket betyder att leden och ledbrosket långsamt fortsätter brytas ned över tid. För att undersöka om takten på nedbrytningen kunde påverkas gjorde man en volymmätning av ledbrosket med hjälp av magnetkamera innan behandlingen påbörjades och sedan igen efter fem år. Det visade sig att PRP-gruppens minskning av ledbrosk var ganska precis hälften så stor som i placebogruppen.

Chu J, Duan W, Yu Z, Tao T, Xu J, Ma Q, Zhao L, Guo JJ. Intra-articular injections of platelet-rich plasma decrease pain and improve functional outcomes than sham saline in patients with knee osteoarthritis. Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc. 2022 Dec;30(12):4063-4071. doi: 10.1007/s00167-022-06887-7. Epub 2022 Feb 6. PMID: 35124707.