fbpx
Definitionen avKiropraktik

”Ett hälsovårdsyrke inriktad på diagnos, behandling och förebyggande av funktionella störningar i rörelseapparaten och effekten av dessa störningar på nervsystemet och den allmänna hälsan.

Behandling sker med en betoning på manuella behandlingsmetoder, inklusive justering av ryggraden och annan led- och mjukdelsmanipulation.”

– World Health Organization, Guidelines on Chiropractic, 2005

Individen i fokusKiropraktorbehandling

Vid ditt första kiropraktorbesök går vi igenom din sjukdomshistoria och du får berätta om orsaken till ditt besök. Sedan gör vi alltid en noggrann undersökning med relevanta tester och ställer en diagnos.

Diagnosen ligger sedan till grund för behandlingsval och din behandlingsplan. Under återbesöken fortsätter vi enligt planen och går igenom övningar som du kan fortsätta med på egen hand.

Den kiropraktiska behandlingen syftar till att återställa kroppens naturliga funktion och minska smärta. Det finns ett samspel mellan nervsystemet som är kroppens kommunikations- och kontrollsystem, och ryggradens funktion.

Genom att justera de leder som behövs underlättas läkningsprocessen och smärtan minskar. Vid behov får du övningar att göra för att ytterligare påskynda läkning och förebygga återfall.

PRIS
Nybesök: 940 kr
Återbesök: 710 kr

Boka kiropraktorbesök
Ryggradens funktion

Kiropraktik utgår från hur framför allt ryggradens leder och diskar påverkar nervsystemet.

Naturlig vård

Genom att återställa ledernas naturliga funktion kan kroppen läka naturligt.

Säkert

Kiropraktik är en säker behandlingsform och behandlingen har väldigt få biverkningar.

Effektivt

Kiropraktik är effektivt både vid smärta och för att optimera kroppens funktion.

Vanliga frågor och svar

Vid det första besöket får du berätta om dina besvär och vi går igenom din sjukdomshistorik. Sedan undersöks relevanta områden och funktionen i hela din ryggrad. Ofta görs både neurologiska och ortopediska tester.

Ibland krävs ytterligare undersökning med exempelvis röntgen eller diagnostiskt ultraljud innan vi kan ställa diagnos.

När diagnosen är fastställd påbörjas behandling eller så remitterar vi vidare till annan vårdgivare. I de flesta fall kan vi påbörja behandling redan under det första besöket.

Den kiropraktiska behandlingen består till största delen av ledmanipulation, det kallar vi för kiropraktisk justering. Ibland får du också övningar att träna på hemma för att rehabilitera en skada eller för att aktivera ett för dig mer gynnsamt rörelsemönster.

Efter den inledande undersökningen så går ofta behandlingen ganska fort. Räkna med att ett återbesök tar ca 15 minuter.

Efter det första besöket så får vi mer information om hur din kropp svarar på behandlingen. Då kan vi bestämma en behandlingsplan för just dig.

Smärtlindring är inte omöjligt att känna redan efter de första behandlingarna men ofta tar det 3-5 gånger för att få adekvat symptomlindring. Kroppen läker olika fort beroende på hur lång tid du haft dina besvär och hur allvarliga besvären är. Vid mer akuta tillstånd räcker det ofta med 5-8 behandlingar under 4-6 veckor för att kroppen ska kunna läka.

Om dina besvär är mer kroniska kan det ta flera månader innan en tillräckligt stor förändring av funktionen i kroppen skett. Behandlingsplanen är då ofta mer intensiv i början för att sedan fasas ut, ibland under så lång tid som 6-9 månader.

När en led har låst sig och inte kan fungera normalt så händer flera saker i kroppen.

Det sker en biomekanisk förändring då kroppen måste börja kompensera för den saknade rörligheten. Ofta leder det till ökad rörlighet någon annan stans och spända irriterade muskler. Det blir också ofta en akut inflammation i det påverkade eller närliggande området. Om den låsta leden är i ryggraden så påverkas ofta diskarna negativt.

Den andra viktiga aspekten av en orörlig led är att de neurologiska receptorerna i ledkapseln slutar att ta emot och att skicka signaler. Det leder till en ”blind spot” för hjärnan och eftersom den får ofullständig information så sker bristfälliga beslut. Det leder till att vissa delar av kroppen kommer att överbelastas och andra slutar att belastas. I det långa loppet kan det leda till överbelastningsskador, muskelsvaghet, muskelstelhet, slitna leder och försämrad koordination.

Vid en justering av en låst led så känner du ofta en ökad rörlighet direkt. Det är dock bara en bråkdel av vad som sker.

Det kommer att ske en aktivering av receptorerna i ledkapseln vilket ger hjärnan mer information, det sker en smärtlindring i området, blodcirkulationen ökar och inflammationen minskar.

Då det ofta är svullet i området kan det ibland vara svårt att känna en direkt effekt men med den ökade rörligheten och cirkulationen i området minskar svullnaden och det kommer ganska snabbt kännas bättre.

Ibland kan en behandling vara precis det som behövs för att kroppen ska börja fungera igen och effekten håller i sig ända till någon ny skada sker.

I de flesta fallen så sker en förändring som håller i sig i några dygn innan det börjar återgå till det felaktiga läget. Men vid varje justering påverkas leden i rätt riktning och när den tillåtits att vara i ett funktionellt läge tillräckligt läge så sker en fysiologisk förändring där muskler och ligament stabiliseras och kan börja kontrollera leden bättre och bättre.

Efter några veckor så håller effekten alltså i sig i flera veckor och efter några månader brukar kroppen kunna hantera rörlighet och stabilitet i leden utan risk för återgång till det låsta läget.

Det är ovanligt med biverkningar vid kiropraktisk justering. Dock är det inte ovanligt att man kan känna sig öm och stel i det behandlade området i upp till 48 timmar efteråt. Många beskriver det som en känsla av träningsvärk i området.

Vad gäller allvarligare biverkningar så finns det inga bekräftade fall där en kiropraktor skapat en kärlskada i nacken eller ett diskbråck, däremot kan en redan befintlig skada förvärras om man är oförsiktig. Därför är det viktigt att endast besöka legitimerade kiropraktorer och att en noggrann undersökning görs innan justering.