PRP-behandling är den effektiva och moderna behandlingsformen vid artros

Artros är en utbredd degenerativ ledsjukdom som kännetecknas av smärta, stelhet och funktionsnedsättning. Traditionella behandlingsalternativ för artros fokuserar på symtomhantering, med begränsad förmåga att påverka den underliggande sjukdomsprocessen. Under de senaste åren har PRP (Plasma med koncentrerade blodplättar) dykt upp som en lovande behandling vid artros. PRP har potentialen att ge smärtlindring, inbromsning av artrosutvecklingen och kanske även återbildning av brosk. Den här artikeln utforskar användningen av PRP vid artros, belyser dess verkningsmekanismer och diskuterar aktuell forskning som stöder dess effektivitet.

Mekanismerna för PRP vid artros

PRP är en koncentrerad lösning av blodplättar som erhålls från patientens eget blod. Blodplättar innehåller tillväxtfaktorer, cytokiner och bioaktiva molekyler som spelar avgörande roller i både reparation och uppbyggnad av vävnader i kroppen. När det injiceras i den drabbade leden verkar PRP genom olika mekanismer för att lindra smärta och främja läkning.

Antiinflammatoriska effekter

PRP har antiinflammatoriska egenskaper, som hjälper till att minska ledinflammationen associerad med artros. Genom att kontrollera det inflammatoriska svaret kan PRP lindra smärta och förbättra funktionen i leden.

Frisättning av tillväxtfaktorer

Tillväxtfaktorerna som finns i PRP stimulerar cellproliferation, kollagensyntes och vävnadsregenerering. Dessa tillväxtfaktorer bidrar till läkning i kroppen och kan potentiellt bromsa utvecklingen av artros.

Broskskyddande effekter

PRP har visat broskskyddande egenskaper genom att öka produktionen av kollagen och proteoglykaner, som är viktiga ämnen för att bibehålla broskintegriteten. Detta kan hjälpa till att bevara det kvarvarande friska brosket och förhindra ytterligare degeneration.

Kliniska bevis och resultat

Ett flertal kliniska studier har undersökt effekten av PRP vid artros, med fokus på olika leder, såsom knä, höft och hand. Sammantaget visar forskningen på fördelar som smärtreduktion, funktionsförbättring och i vissa fall även broskregenerering.

Vid knäartros visar PRP-injektioner överlägsen smärtlindring och funktionsförbättring jämfört med placebo, kortison eller hyaluronsyra i ett stort antal randomiserade kontrollerade studier¹²³. Dessutom har vissa studier även visat förbättringar i broskkvalitet bedömd med magnetkamera (MRT).

Hur går det till?

PRP-behandling är en minimalt invasiv och autolog(kroppsegen) behandlingsmetod vid artros. Proceduren går ut på att ta ett litet prov av patientens eget blod, som sedan bearbetas för att koncentrera blodplättarna och tillväxtfaktorerna. Den resulterande PRP-lösningen injiceras sedan direkt i den drabbade leden med hjälp av ultraljudsguidning, vilket säkerställer att patienten får en personlig behandling som kommer från sin egen kropp och hamnar där den ska. Detta autologa tillvägagångssätt minimerar risken för sjukdomsöverföring, allergiska reaktioner och andra negativa effekter associerade med främmande ämnen. Dessutom möjliggör procedurens minimalt invasiva karaktär en snabb återhämtning, snabbare återgång till aktivitet och lägre risk för komplikationer jämfört med mer invasiva ingrepp.

Sammanfattning

Behandling med PRP erbjuder betydande fördelar för patienter med artros, bland annat smärtlindring, förbättrad funktion, bromsande av progression och till och med potentialen för broskåterbildning. Genom att utnyttja den regenerativa potentialen i patientens eget blod är PRP ett säkert, minimalt invasivt och effektivt behandlingsalternativ vid artros.

  1. Migliorini F, Driessen A, Quack V, Sippel N, Cooper B, Mansy YE, Tingart M, Eschweiler J. Comparison between intra-articular infiltrations of placebo, steroids, hyaluronic and PRP for knee osteoarthritis: a Bayesian network meta-analysis. Arch Orthop Trauma Surg. 2021 Sep;141(9):1473-1490. doi: 10.1007/s00402-020-03551-y. Epub 2020 Jul 28. PMID: 32725315.
  2. McLarnon M, Heron N. Intra-articular platelet-rich plasma injections versus intra-articular corticosteroid injections for symptomatic management of knee osteoarthritis: systematic review and meta-analysis. BMC Musculoskelet Disord. 2021 Jun 16;22(1):550. doi: 10.1186/s12891-021-04308-3. PMID: 34134679; PMCID: PMC8208610.
  3. Elksniņš-Finogejevs A, Vidal L, Peredistijs A. Intra-articular platelet-rich plasma vs corticosteroids in the treatment of moderate knee osteoarthritis: a single-center prospective randomized controlled study with a 1-year follow up. J Orthop Surg Res. 2020 Jul 10;15(1):257. doi: 10.1186/s13018-020-01753-z. PMID: 32650801; PMCID: PMC7353717.
  4. Raeissadat SA, Ghorbani E, Sanei Taheri M, Soleimani R, Rayegani SM, Babaee M, Payami S. MRI Changes After Platelet Rich Plasma Injection in Knee Osteoarthritis (Randomized Clinical Trial). J Pain Res. 2020 Jan 10;13:65-73. doi: 10.2147/JPR.S204788. PMID: 32021396; PMCID: PMC6959502.