Att ha ont i nacken är väldigt vanligt och de flesta drabbas någon gång i livet.

Nacksmärta kan ha många olika orsaker och symtomen vid olika nackbesvär kan vara ganska lika. Däremot kan behandlingen för olika diagnoser vara väldigt olika. När man har ont i nacken är det viktigt med en noggrann undersökning och diagnos för att finna orsaken så det går att ge den bästa behandlingen. I de allra flesta fall kan en diagnos ställas genom att du beskriver dina symptom tillsammans med en fysisk undersökning. Ibland behövs kompletterande tester eller ytterligare undersökningar som till exempel röntgen eller magnetkamera.

Tips om du har ont i nacken

Om du fått smärta i nacken kan det bero på en mängd olika anledningar och beroende på orsaken till din nacksmärta så finns det olika saker att tänka på. När vi tagit reda på vad som är din diagnos kan vi guida dig till rätt behandling. Oavsett om du har nackspärr eller diskbråck är det alltid bra att röra på nacken. Vrid på den och titta gärna uppåt. Att titta nedåt kan dock förvärra dina symptom vid vissa diagnoser så undvik det innan du vet anledningen till din smärta.

Vanliga anledningar till besvär i nacken:

 • Nackspärr
 • Stel i nacken
 • Sträckning eller överansträngning
 • Whiplashskada
 • Inflammation i nacken
 • Diskbråck i nacken
 • Artros i nacken

Behandling vid smärta i nacken

Beroende på din diagnos och den underliggande orsaken krävs olika typer av behandling. Ofta räcker det med egenvård när du har ont i nacken, som att förändra din ergonomi på jobbet eller att göra enkla övningar några gånger varje dag. Ibland behövs mer avancerad rehabiliteringsträning eller manuell behandling som kiropraktisk justering. I ovanliga fall behövs kirurgi när du har ont i nacken.

Nästan alltid är en kombination av behandlingsmetoder det mest effektiva. Egenträning och ergonomiråd är ofta det första steget medan justering av lederna i nacken kan vara det viktigaste för att du snabbt ska bli smärtfri och för att förbättra förutsättningarna för god funktion.

Hos oss arbetar vi alltid med en kombination av metoder och fokuserar på den som är mest lämplig för just dina besvär när du har ont i nacken.

Diskbråck i nacken | Nacksmärta med utstrålning i arm

Smärta från nacken med utstrålning ner i armen beror antingen på en skada på musklerna i nacken, skuldran eller armen, alternativt på grund av en skada på en nervrot i nacken vilket ger uppkomst till nervsmärta. Skada på nervrot i nacken orsakas främst av diskbråck eller förträngning där nerven kommer ut från ryggraden (spinal stenos). Ofta kan diagnos ställas vid en undersökning av en vårdgivare som är utbildad inom klinisk undersökning och ortopedisk medicin. Kiropraktorer är som primärvårdgivare specialister på just detta och kan också kan sätta upp och genomföra en individuellt riktad behandlingsplan. Ibland behövs ytterligare undersökning med röntgen eller magnetkamera.

Vanliga symtom vid nervrotssmärta till armen från nacken

 • Medel- till svår smärta till armen som är lätt att provocera fram.
 • Rörelser i nacken eller armen förvärrar smärtorna.
 • Känselpåverkan i armen genom domningar, stickningar eller pirrningar.
 • Muskelsvaghet.

Läs mer om diskbråck i nacken eller förträngning i nacken »

Muskelsmärta I nacken

En av de vanligaste orsakerna till uppkomst av smärta från nack- och skulderregionen. Belastning, tryck och sträckning av aktuell muskulatur förorsakar då smärta. Andra symtom är trötthet, spänning och stelhet i nacken. Saker som föranleder muskulär nacksmärta kan vara överansträngning, sträckning, stress och försämrat psykiskt mående. Muskulära tillstånd i nacke och skuldra kan även ge utstrålning ner i armen.

Vanliga symtom vid muskulär nacksmärta

 • Stelhet i nacke och skuldra.
 • Spänningar i nacke och skuldra.
 • Huvudvärk.

Läs mer om spänningshuvudvärk »

Nacksmärta efter Whiplashskada

Smärta från nacken och eventuellt även skuldra och arm, som föregåtts av ett pisksnärtsmoment av nacken, kallas för whiplashskada. Den vanligaste orsaken är påkörning bakifrån vid bilkörning. Diagnosen säger inget om vilka strukturer som har skadats utan förklarar endast skademomentet. Vanliga skadade strukturer är muskulatur, disk, ledband, leder, nerver samt broskstrukturer. Större skador bör alltid undersökas av läkare.

Vanliga symtom efter Whiplashskada

 • Smärta från nacke, skuldra eller arm.
 • Nedsatt rörlighet i nacken.
 • Muskelspänningar/muskelspasm.
 • Huvudvärk.
 • Yrsel.

Huvudvärk med uppkomst från nacken

Detta kan egentligen delas in i två huvudsakliga typer. Spänningshuvudvärk och huvudvärk med uppkomst från nacken (cervikogen huvudvärk). Spänningshuvudvärk upplevs som ett tryck över huvudet och kan ofta relateras till spänningar i nackens muskulatur. Cervikogen huvudvärk beror på en nedsättning i nackens leder, muskulatur, bindväv, diskar eller nervstrukturer. Ofta är rörligheten i nacken försämrad. Huvudvärk med uppkomst från nacken debuterar aldrig akut (likt en åskknall). Kraftig akut huvudvärk samt huvudvärk i samband med nackstelhet och feber bör utredas av läkare.

Vanliga symtom vid huvudvärk med uppkomst från nacken

 • Molande huvudvärk som förläggs framtill, på sidan eller baktill. Oftast finns huvudvärk främst på den ena sidan men ibland på båda.
 • Spänningar i huvud och nacke.
 • Bandkänsla runt huvudet.
 • Stelhet i nacken.
 • Smärta från nacke och skuldra.
 • Yrsel och/eller svindel.
 • Tinnitus.
 • Illamående.
 • Koncentrationssvårigheter.

Läs mer om spänningshuvudvärk och cervikogen huvudvärk »

Artros I nacken

Artrosförändringar i nacken är vanligt förekommande och kan ge uppkomst till stelhet, smärta och huvudvärk. Pålagringar på ryggraden i nacken kan ge förträngningar i de kanaler där nerverna leds ut till armarna. Detta kan leda till utstrålande smärta till arm- och hand och diagnostiseras då som Spinal stenos.

Vanliga symtom vid artros i nacken

 • Stelhet i nacken
 • Svårt att vrida huvudet vid bilkörning
 • Försämrad hållning. Svårigheter att räta upp nacken.
 • Utstrålande smärta till arm och hand
 • Huvudvärk, framför allt på morgon och förmiddagen.