fbpx
PRP har minst 5 års skyddande effekt på brosk vid artros

Den här högkvalitativa studien från 2022 undersökte långtidseffekterna av PRP jämfört med saltlösning på knäartros. Studien gick till så att 610 deltagare delades upp i två grupper. Den ena gruppen fick tre injektioner med PRP i knäleden medan den andra...

PRP vid knäartros
PRP vid artros

PRP-behandling är den effektiva och moderna behandlingsformen vid artros Artros är en utbredd degenerativ ledsjukdom som kännetecknas av smärta, stelhet och funktionsnedsättning. Traditionella behandlingsalternativ för artros fokuserar på symtomhantering, med begränsad förmåga att påverka den underliggande sjukdomsprocessen. Under de senaste...

prp i axel
PRP vid rotatorcuffskada

Platelet-Rich Plasma (PRP) för rotatorcuffskador: En Behandlingsform På Frammarsch Rotatorcuffskada är en vanlig orsak till smärta och nedsatt funktion i axelleden. I begreppet innefattas allt från tendinos (förslitning) till senor som helt gått av. Vanliga behandlingsalternativ är sjukgymnastik, antiinflammatorisk medicin,...