Platelet-Rich Plasma (PRP) för rotatorcuffskador: En behandlingsform på frammarsch

Rotatorcuffskada är en vanlig orsak till smärta och nedsatt funktion i axelleden. I begreppet innefattas allt från tendinos (förslitning) till senor som helt gått av. Vanliga behandlingsalternativ är sjukgymnastik, antiinflammatorisk medicin, kortisonsprutor och i allvarliga fall operation. På senare tid har dock PRP visat sig vara en lovande behandlingsform vid just rotatorcuffskador. I den här artikeln tittar vi närmare på hur PRP fungerar vid dessa skador och vad forskningen säger om effektiviteten.

Vad är en rotatorcuffskada?

Rotatorcuffen är en benämning på fyra senor i axeln och deras gemensamma fäste på överarmen. Dessa senor har till uppgift att stabilisera och koordinera axelledens rörelser. Skador uppkommer ofta på grund av repetitiva aktiviteter med armarna över huvudet, trauma som tex fall, eller som degenerativa förändringar associerade till åldrande. Vanliga symtom är smärta, svaghet, nedsatt rörlighet och svårigheter med vardagssysslor. Det kan bland annat vara svårt att sätta på sig en jacka eller att ligga på armen i sängen.

Hur fungerar PRP-behandling?

När en PRP-behandling utförs använder man patientens eget blod. Blodet centrifugeras för att koncentrera blodplättar och tillväxtfaktorer i plasman – medan röda och vita blodkroppar sorteras bort. Plasman injiceras sedan i området med skada. Målet är att sätta igång och snabba på vävnadens läkning och återuppbyggnad.

PRP fungerar genom flera olika mekanismer. Blodplättarna och tillväxtfaktorerna som finns i hög koncentration i PRP spelar en avgörande roll vid återbildning och läkning av skadad vävnad och vid nybildning av blodkärl. Samtidigt kontrollerar de även inflammationsnivåer.

PRP har ökat stort i popularitet då det har potentialen att förstärka kroppens egna läkningsmekanismer och ge långvarig förbättring utan att behöva operera.

Hur effektivt är det?

Många studier har senaste åren undersökt just effektiviteten av PRP-behandling vid rotatorcuffskador.
En systematisk översiktsstudie¹ från i år där man jämför PRP, hyaluronsyra och kortison vid rotatorcuffskador kommer fram till att PRP är det mest effektiva alternativet för långvarig läkning men att den optimala dosen inte är klarlagd ännu.

En annan systematisk studie² jämförde effekten av kortison och PRP vid tendinos i rotatorcuffen kommer även den fram till att PRP har bättre resultat när det kommer till smärtlindring och funktionsförbättring när man tittar på den långvariga effekten.

Kortison hade en snabbare men övergående effekt. Även här är en del av resultatet att mer forskning behövs för att fastställa optimala doser och vilka patienter som får bäst effekt.

Vad ska man tänka på?

De kliniska resultaten av PRP beror till stor del på graden av skada men varierar också från patient till patient. I vissa fall räcker en injektion hela vägen medan i andra fall kan det behövas fler injektioner eller kombinationer med andra andra behandlingar. Varje fall behöver bedömas individuellt för att försöka avgöra vilken behandling som verkar rätt för just dig.

Sammanfattning:

PRP är en naturlig behandlingsform med ökande stöd i forskningen. Genom att använda patientens eget blods regenerativa egenskaper är målet att förstärka läkningen, minska smärta och öka funktion.
Även om mer forskning behövs för att vi ska bli ännu bättre på att optimera behandlingen och veta exakt vid vilka skador effekten är som störst visar en växande mängd forskning på att behandlingsformen är effektiv vid rotatorcuffskador. Om du undrar om PRP är rätt för din axelproblematik, ta kontakt med en vårdgivare som är specialiserad på PRP för att diskutera om det är ett bra alternativ i just ditt fall.

  1. Jiang X, Zhang H, Wu Q, Chen Y, Jiang T. Comparison of three common shoulder injections for rotator cuff tears: a systematic review and network meta-analysis. J Orthop Surg Res. 2023 Apr 3;18(1):272. doi: 10.1186/s13018-023-03747-z. PMID: 37013620; PMCID: PMC10069022.
  2. Peng Y, Li F, Ding Y, Sun X, Wang G, Jia S, Zheng C. Comparison of the effects of platelet-rich plasma and corticosteroid injection in rotator cuff disease treatment: a systematic review and meta-analysis. J Shoulder Elbow Surg. 2023 Jun;32(6):1303-1313. doi: 10.1016/j.jse.2023.01.037. Epub 2023 Mar 2. PMID: 36868297.