fbpx
Fokuserad stötvåg påskyndar läkning efter korsbandsoperation

Den här randomiserade studien från 2023 undersökte hur fokuserad stötvågsbehandling efter en korsbandsoperation påverkade tiden för återgång till aktivitet och undersökte även kvaliteten på det nya korsbandet med MR. Studien gick till så att 65 deltagare som var planerade för...