fbpx
Fokuserad stötvåg påskyndar läkning efter korsbandsoperation

Den här randomiserade studien från 2023 undersökte hur fokuserad stötvågsbehandling efter en korsbandsoperation påverkade tiden för återgång till aktivitet och undersökte även kvaliteten på det nya korsbandet med MR. Studien gick till så att 65 deltagare som var planerade för...

PRP vid knäartros
PRP vid artros

PRP-behandling är den effektiva och moderna behandlingsformen vid artros Artros är en utbredd degenerativ ledsjukdom som kännetecknas av smärta, stelhet och funktionsnedsättning. Traditionella behandlingsalternativ för artros fokuserar på symtomhantering, med begränsad förmåga att påverka den underliggande sjukdomsprocessen. Under de senaste...